SEGERS GREEN

Segers grønn.

Segers grønn.

Segers Green er produkter som kan brukes mye og langt og skapt i miljørediatorer. Tankefullt og engasjement i det vi gjør, fra idé til ferdig produkt, basert på et bærekraftig perspektiv. Det handler ikke om å bevise noe. Det er en innstilling, eller kaller det bedriftskultur, som alltid har eksistert på seier. En vilje til å ønske å gjøre det beste, fordi vi bryr oss. Et kontinuerlig arbeid for forbedring.

55 Produkter

55 Produkter